HOPET Informatika

Név:
Jelszó:

2024. július 14. vasárnap, Õrs

„Informatika az üzlet szolgálatában!”


Projekt menedzsment szolgáltatás

Projekt menedzsment, PRINCE-2

Minden cég működése során vannak olyan nagy horderejű, illetve komplex feladatok, amelyek megoldását a mindennapok során alkalmazott módszerekkel, a meglévő szervezeti struktúra keretein belül nem lehet elég hatékonyan végrehajtani. Ezek a feladatok rendszerint valamilyen változás bevezetéséhez kapcsolódnak, mely esetekben igen fontos körülmény a feladat adott határidőre és adott költségterv betartása melletti teljesítése.

E feladatok sikeres végrehajtásához nyújtjuk projekt menedzsment szolgáltatásunkat a következők szerint:

 • Projektvezetőt biztosítunk, aki a Megrendelő érdekekeit képviselve irányítja, koordinálja, és rendszeres vezetői beszámolókkal dokumentálja a projekt munkáját, és aki kérésre már a pályázati kiírás és az elbírálás fázisaiban is részt vesz.
 • Szakértői minőségbiztosítást nyújtunk, azaz nyomon követjük a projekt terv szerinti előre haladását, feltárjuk a projekt kockázatokat, valamint elvégezzük az egyes ellenőrzési pontokhoz (mérföldkövekhez) rendelt szakmai rész- és végtermék ellenőrzéseket.
 • Módszertant, eljárás- és dokumentum-mintákat biztosítunk a projekt eredményes és hatékony végrehajtásához.

Kiknek ajánljuk?

 • Olyan ügyfeleinknek, akik valamilyen jelentős, nem a napi üzletmenet szerinti, illetve a cégen belül több területet érintő, összetett feladat megvalósítása előtt állnak
 • Olyan vezetőknek, akiknek lényeges, hogy a projekt célkitűzése a megadott határidőre, meghatározott költségkereteken belül, megfelelő minőségben és a lehető legkisebb kockázattal valósuljon meg
 • Olyan cégeknek, amelyek nem projektszerűen működnek, de céljaik megvalósítása érdekében mégis projekt indítása látszik célszerűnek

A projekt menedzsment szolgáltatásaink igénybevételével ügyfeleink biztosíthatják, hogy projektjeik az előírt határidőre és az előirányzott költségkereten belül sikeresen befejeződjenek, és a kitűzött célokat a legmagasabb színvonalon teljesítsék.

Projekt menedzsment módszertanunkat a PRINCE2 - mint kormányzati ajánlás, és mint általánosan elfogadott projekt irányítási módszartan – alapján alakítottuk ki. Ez biztosítja, hogy az elindított projektek jól előkészítettek és kontrollálhatók lesznek, és ez segíti a projektjeink elindítását, végrehajtását és sikeres befejezését.

A projekt menedzsment szolgáltatás tartalma

A projekt indításához kapcsolódó feladatok

A projekt indításakor az ügyféllel közösen alakítjuk ki a működési és eljárási rendet a következő területeken:

 • Hatókör – a felmérések kiterjedésének pontos behatárolása (területek, helyszínek, folyamatok, adatcsoportok, rendszerek)
 • Kommunikáció – a projekt munkája során alkalmazott kapcsolattartási és beszámolási rend kialakítása
 • Elfogadás – a projekt termékek elfogadási rendjének és az elfogadás kritériumainak meghatározása
 • Dokumentációs rend – a projekt eredményeinek egységes dokumentálását és konfiguráció kezelését biztosító alapelvek lefektetése
 • Munkarend – a munkavégzés helyszínének, műszaki feltételeinek, a munkahelyi bejárások feltételeinek meghatározása

Mindezeket tartalmazva elkészítjük a Projekt Indító Dokumentumot /PID/.

Kick-off meeting

A projekt megvalósítás operatív indítására – a munka sikeres végrehajtása érdekében – a Megrendelő és a Vállalkozó munkatársaival együtt egy közös projekt indító megbeszélést tartunk, amelyen ismertetésre kerül a PID, azaz részleteiben a:

 • a projekt célja, tartalma és terjedelme
 • a projekt határai, korlátok
 • a projekt szponzor valamint a projektbe bevontak személye (a projekt team)
 • a projekt feladat elvégzésének és a szakmai minőségbiztosítás módszertana
 • a szakmai belső kommunikáció és a kapcsolat tartás módja
 • a projekt menedzseri és külső kommunikáció és kapcsolattartás módja
 • a változás kezelés eljárása
 • a projekt ütemezése, ellenőrző pontjai és a mérföldkövek
 • a projekt kritikus siker tényezői és kockázati pontjai
 • és valamennyi, a projekt sikeres végrehajtását befolyásoló egyéb fontos információk

A projekt indítását követően kerül sor

 • a projekt terv véglegesítésére
 • a két fél által biztosított erőforrások mennyiségének pontosítására
 • a mérföldkövek meghatározására, valamint
 • az alkalmazandó módszertanok pontosítására

A projekt minőségbiztosítása

A minőségbiztosítás folyamatos tevékenység, amely kiterjed a projekt által előállított termékek, a projekt tervezés és vezetés menedzselésére, valamint a dokumentálás ellenőrzésére.

A minőségbiztosítás keretében felügyeljük

 • a projekt tervezett időarányos előrehaladását
 • a projekt rész- és végtermékek szakmai megfelelősségét, illetve az ezekhez kapcsolódó eljárások (pl. tesztelések) meglétét, megfelelősségét és teljes körűségét
 • a tevékenységek megfelelő – a minőségi szabványok szerinti – dokumentálását
 • a döntések előkészítettségét és a döntéstámogatást
 • a jelentések megtételét
 • a rendszeres tájékoztatást

Ennek keretében elsősorban probléma orientált megközelítést alkalmazunk, vagyis a felmerülő problémákra és hiányosságokra, valamint ezek kijavítására, illetve megelőzésére helyezzük a hangsúlyt.


Qualys PCI Reseller xhtml logo css logo
| Last modified: 2009. 06. 10.
Adatvédelem | Használati feltételek