HOPET Informatika

Név:
Jelszó:

2024. május 28. kedd, Emil, Csanád

„Informatika az üzlet szolgálatában!”


Folyamat menedzsment alapok

Az anyagot összeállította a HOPET Kft. 2007. júliusában.

Folyamatok javítása

Jelen oldalon összefoglaljuk a folyamat menedzsment alapfogalmait és alapismereteit. Mindezek ismerete szükséges ahhoz, hogy egy szervezet eredményesen tudja kialakítani, majd később üzemeltetni folyamat menedzsment rendszerét.
Az itt leírtak a folyamat menedzsment terület általános ismeretein, valamint az IDS-Scheer ARIS (ARchitecture of Integrated Information Systems) módszertanán alapulnak.

 1. A FOLYAMAT DEFINÍCIÓJA
 2. Egy szervezet folyamat-rendszerének a kialakításánál figyelembe kell vennünk, hogy nem létezik egy abszolút, minden tekintetben helytálló folyamat definíció. A folyamat kifejezés tartalmát akkor közelítjük meg a legjobban, ha több – különböző szempontokból történő - meghatározást is elfogadunk, és tartalmukat ötvözzük. A legáltalánosabban elfogadott folyamat definíciók a következők:

  „A folyamat egy struktúrált, mérhető tevékenységsor, amelynek célja egy speciális termék (vagy szolgáltatás) előállítása adott fogyasztó vagy piac számára”

  „A folyamat a munkatevékenységek speciális sorrendje, kezdő és végponttal, világosan meghatározott bemenetekkel és kimenetekkel, idő és térbeli tényezőket figyelembe véve, azaz: a működés struktúrája.”

  „A folyamatnak van költség- és idővonzata, az eredményének van minősége, és kapcsolódik hozzá fogyasztói megelégedettség.

  Az ARIS megfogalmazása alapján:
  „a folyamat: egy- vagy több tevékenység, amely értéket növel úgy, hogy egy bemenet készletet átalakít a kimenetek készletévé (javakká vagy szolgáltatásokká) egy más személy (a vevő illetve felhasználó) számára, emberek, módszerek és eszközök kombinációjával.”

 3. A FOLYAMATOK ALKOTÓELEMEI
 4. A folyamatoknak az alábbiak lehetnek alkotóelemei:
  • Input (lehet adat vagy kiváltó esemény)
  • Output
  • Tevékenység
  • Szervezeti egység
  • Bizonylatok
  • Adatok (adatbázisok)
  • Kapcsolódási pontok (logikai kapcsolatok)
 5. A FOLYAMATOK KIEMELT TELJESÍTMÉNYMUTATÓI
 6. A folyamatok kiemelt teljesítmény mutatói (Key Performance Indicators, KPI) lehetnek közvetlenül mérhető – kvantitatív- , vagy közvetlenül nem mérhető – kvalitatív - mutatók.

  Kvantitatív mutatók
  • Idő
   • Átfutási idő pl.
    • a beérkezéstől a vevő igényének a kielégítéséig eltelt idő
    • a koncepciótól az első áru eladásáig eltelt idő
   • Állásidő, várakozási idő
   • Gyakoriság
  • Minőség
   • Hibaszázalék
   • Vevői/belső reklamációk száma
   • Tervezett és tény adatok összehasonlítása
  • Költség
   • Felhasznált erőforrások
   • Kapacitás ráfordítások, kihasználások
  Kvalitatív mutatók
  • Vevői elégedettség
  • Munkatársi elégedettség
 7. FOLYAMAT KATEGÓRIÁK
  • Vezetési/irányítási folyamatok („competitive intelligence”)
  • azok a folyamatok, amelyek a többi folyamatnak szabnak irányt, pl. stratégiai tervezés, stratégiai kontrolling, irányítási rendszerek,
  • Alap/fő folyamatok
  • amelyek inputokból outputokat (értéket) termelnek a külső ügyfelek számára, pl. fejlesztés, marketing, termelés (üzemelés), értékesítés, változás kezelés, logisztika,
  • Támogató folyamatok (vállalati tervezés és üzemeltetés)
  • amelyek egy- vagy több más folyamatot támogatnak általában indirekt output szolgáltatásával, pl. pénzügy, operatív kontrolling, technológiai fejlesztés, HR, beszerzés, IT támogatás, mérés-elemzés,

 8. FOLYAMATOK HIERARCHIÁJA
  • Üzleti folyamat szint
  • Főfolyamat szint
  • Részfolyamat szint
  • Tevékenység szint
  • Műveleti szint

  A tevékenységi és a műveleti szinteket munkafolyamat (workflow) szinteknek is nevezzük.


 9. A FOLYAMAT MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA
 10. A folyamat menedzsment a vállalati működés javításának eszköze a folyamatok tudatos irányítása révén. Egy olyan irányítási rendszer, amely biztosítja:

  • az üzleti stratégiában történt változás azonnali leképzését a működési folyamatokra,
  • a folyamatok átalakításával elérni kívánt célkitűzések teljesülését a folyamatok teljesítményének a folyamatos mérésével, elemzésével,
  • a folyamatok fejlesztését célzó akciók gyors meghatározását és megvalósítását.

  A folyamat menedzsment a jellemzően funkciók vagy szakterületei feladatok mentén kialakított feladat megosztást és felelősségi rendszert kiegészítve a folyamatokat is kontroll alá vonja, és módszertant biztosít a folyamatos teljesítmény növekedés eléréséhez. Ha a vállalati irányítási rendszerek kiegészülnek a folyamat menedzsment rendszerek eszközkészleteivel, akkor ezek elősegítik, hogy a napi operatív működés egyre gördülékenyebben, egyre kevesebb hibával, egyre hatékonyabban valósuljon meg.

  Szervezeti formák

  A "hagyományos" szervezeti formák hiánya


  A folyamat menedzsment elengedhetetlen feltétele egy jól definiált, minden vállalati terület által ismert és érvényesnek elfogadott folyamat modell!

  A folyamat menedzsment (leggyakrabban használt) eszközei
  • a vállalat folyamatainak átvilágítása és elemzése (folyamat-hierarchia felvétele/elkészítése, a folyamat elemzések elvégzése, a költség- és teljesítmény összefüggések, benchmarking),
  • folyamat célkitűzések és teljesítmény mutatók megfogalmazása és a mérhetőségek kidolgozása
  • a folyamatokhoz kapcsolódóan
   • a szervezet,
   • a felelősségek és
   • a hatáskörök
   • egyértelművé tétele,
  • a folyamat szabályozás/ösztönzés, azaz a folyamat-kontrolling (ellenőrzés) bevezetése.
  Szereplők a folyamat menedzsment rendszerben
  • Folyamat szponzor
  • A szervezetben magas pozíciót tölt be, egy személyben egyesíti s hagyományos szervezeti és a folyamat megközelítést. A formális hierarchiában elfoglalt szerepe, hatalma révén hangsúlyt ad a folyamat orientált irányításnak.
  • Folyamat felelős
  • Felel a folyamat teljesítményéért, horizontális koordinációs szerepet tölt be a folyamatok mentén, mely főleg a részfolyamatok kapcsolódási pontjaira fókuszál. Alakítja, fejleszti a folyamatot, meghatározza a folyamat kisebb szakaszait, a szakaszok végrehajtóit. Célokat kap, ezeket lebontja, a célok eléréséhez erőforrásokat kap és rendel.
  • Szervezeti egység vezető
  • Kiszolgálja a folyamatot, elvégzi a folyamat felelős által rá szabott feladatokat. Teljesíti a folyamat felelős által defíniált célokat, teljesítményét a célok, mutatók elérésén keresztül mérik.
  A folyamat menedzsment érettségi szintjei
  • Elllátatlan (0)
  • Jellemzői:
   • Informálisan végzett (1)
   • Alapvető munkafeladatok ellátása,
   • Munkafolyamatok nincsenek dokumentálva
  • Dokumentált (2)
  • Jellemzői:
   • A folyamatok ismertek
   • A felelősségek egyértelműek
   • A tevékenység a folyamatok szerint folyik
  • Optimalizált (3)
  • Jellemzői:
   • Célokat teljesítő folyamatok kialakítása
   • Folyamatok dokumentálva vannak
   • A definiált folyamatok végrehajtása
  • Mennyiségileg ellenőrzött (4)
  • Jellemzői:
   • A célok teljesülésének a mérése megvalósul
   • A célok időszerűségének időszakos felülvizsgálata
   • A teljesítmény objektív menedzselése
  • Folyamatosan javuló (5)
  • Jellemzői:
   • A célok értékeinek javítása
   • Ösztönzési rendszerbe illesztés
   • Folyamat alapú irányítás és akció finanszírozás
 11. A FOLYAMAT MENEDZSMENT RENDSZER INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA
  • Folyamatok modellezése és tervezése,
  • Folyamatok optimalizálása, szimulációk futtatása
  • Folyamatok „működtetése"
  A folyamat modellezés eszközei és formái Táblázatos formában:
  • Folyamatrács (MS Excel)
  Grafikusan:
  • Tevékenységlánc (MS Word, MS PowerPoint)
  • Folyamat térkép (MS Visio)
  • Klasszikus folyamat ábra (ARIS)

  Az MS Word és az MS PowerPoint folyamatábra szimbólumai Folyamat kontroll szimbólumok - Word - PP

  Az MS Word és az MS PowerPoint folyamatábra szinbólumai


  Az MS Visio folyamat ábrái Folyamat kontroll szimbólumok - Visio

  Az MS Visio üzleti folyamat ábrái


  Amit a folyamat modellekhez hozzá kell még rendelni
  • Kapacitás igény a folyamatban résztvevő egységek szerinti bontásban, emberévekben kifejezve,
  • Gyenge pontok,
  • Volumen, a folyamat lefutásának számossága egy időszak (pl. év) alatt,
  • Gyakoriság, a folyamat lefutásának a gyakorisága egy időszak (pl. év) alatt,
  • Átfutási idő, a folyamat első lépésétől az utolsóig,
  • A folyamatot befolyásoló egyéb tényezők, pl. törvényi szabályozás, piaci helyzet megváltoztatásának a kockázata.
 12. AZ ARIS MÓDSZERTAN
 13. Az ARIS egy általános módszertan a vállalatok működésének egységes modellezésére, leírására és dokumentálására. A módszertan szülőatyja Prof. A-W. Scheer. Az ARIS módszertan lényege egységes objektumok és modellek használata egy egységes keretrendszeren belül.

  Az egységes keretrendszer – az ARIS-ház
  ARIS ház

  Az Aris ház


  Egységes objektumok: Objektumok

  Az Aris objektumok


  Egységes modellek:
  • értéklánc
  • funkciófa
  • EPC (Event driven ProCess)
  • szervezeti diagram,
  • és több száz beépített modell….
  Az ARIS termékcsalád néhány eleme
  • ARIS Business Architect
  • ARIS Business Designer
  • ARIS Business Publisher
  • ARIS Toolset
  • ARIS Easy Design
  • ARIS Web Publisher
  • ARIS IT Architect
  • ARIS Defence Solution
  • ARIS Quality Management Scout
  Az ARIS Toolset tulajdonságai
  • Kliens – szerver alkalmazás
  • Windows-os környezet
  • Támogatja a többnyelvű megjelenítést
  • Wizard-ok segítik a munkát
  • Integrált rendszer koncepció
   • ARIS Repository (központi adatbázis
   • Modularitás
  • Nyílt rendszer
   • Külső programok csatolása (pl. Exel, Word)
   • WEB integráció (Intranet)
  • Az egyes funkciókat különböző nézetekből érhetjük el
   • o Explorer/Intéző nézet o Modellezési nézet o Attributum nézet
 14. FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA
 15. Lépései:
  • Folyamat modellezése
  • Optimalizálási cél meghatározása (költség, idő, minőség)
  • Optimalizáláshoz szükséges folyamat teljesítmény mutatóinak összegyűjtése
  • Folyamatok elemzése, szimulációk futtatása (optimalizálása)
  • Folyamatok módosítása, szabályozása
  Szimulációs eszközök
  • IDS-Scheer ARIS
  • Micrografx
 16. FOLYAMATOK „MŰKÖDTETÉSE”
 17. A folyamatok strukturáltsága alapján megkülönböztetünk

  • strukturált (megfelelő mélységben leírható és általában mindig azonos lefutású) folyamatokat (pl. számla feldolgozás)
  • nem, vagy rosszul strukturált folyamatokat (pl. K+F tevékenység)
  Támogató eszközök, technológiák
  • strukturált folyamatok esetében Workflow (munkafolyamat vezérlő) eszközök,
  • nem, vagy rosszul strukturált folyamatok esetében Groupware (csoportmunka támogató) eszközök,
  • mindkettőnél: vállalati levelező rendszerek, dokumentum kezelő rendszerek.
  Workflow rendszer kategóriák
  • Produktív workflow
   • Kulcs üzleti alkalmazások automatizálását támogató rendszerek
   • Tipikus szoftver megoldások: IBM MQSeries, FileNet, Oracle Workflow, Staffware, SAP Business Workflow
  • Ad-hoc workflow
   • Nem, vagy rosszul strukturált feladatok átadását, nyomon követését támogató rendszerek
   • Tipikus szoftver megoldások: Ultimus, SERprocess
  • Adminisztratív workflow
   • Űrlapokhoz kapcsolható adminisztratív munkafolyamatok automatizálását támogató (desktop) szoftver megoldások
   • Tipikus szoftver megoldások: Staffware, SERprocess, Ultimus
  • Kollaboratív workflow
   • Több fél együttműködését igénylő, nem tranzakció orientált folyamatok automatizálását támogató eszközök: közel a Groupware kategóriához
   • Tipikus szoftver megoldások: Lotus Notes Domino, Novell GroupWise.

  Groupware (kollaboratív workflow) eszközök jellemzői
  • Csoportmunkát támogató IT eszközök
  • Kevésbé, vagy rosszul strukturált folyamatok esetén(pl. tanácsadás)
  • Speciális IT munkakörnyezet kialakítását jelenti, ahol
   • a kommunikációs eszközök
    • e-mail,
    • közös naptár használat,
    • mailaing list, discussion group,
    • telekonferencia, web konferencia,
   • osztott tudásbázisok
    • speciális osztott adatbázisok (pl. címtárak, kutatási adatbázisok),
    • Internet/Intranet,
    • dokumentum kezelő rendszerek.
  Dokumentum kezelő rendszerek

  A workflow és a dokumentum kezelő rendszerek közötti határvonal egyre inkább elmosódik. A dokumentum kezelő rendszerek elemei:

  • Elektronikus levelező rendszer
  • Irodai alkalmazások (fax, szöveg szerkesztők stb.)
  • Hálózati infrastruktúra
  • Szkenner
  • OCR (karakter felismerő szoftver)
  • Dokumentum konverziós eszközök
  • Adatbázis kezelő rendszer
  • Dokumentum indexelő rendszer
  • Intranet/Internet honlap
  • Verziókövető rendszer komponens
  • Jogosultsági és biztonsági rendszer elem
  • Workflow komponens
  • Text search motor
  • Archiváló rendszer komponens
  • Nagy teljesítményű nyomtató
 18. FOLYAMATOK TELJESÍTMÉNY MÉRÉSE – ARIS PPM (PROCESS PERFORMANCE MANAGER)
 19. A PPM szoftver alapfogalmai:

  • Folyamat hierarchia
   • Főfolyamatok
   • Folyamatok
   • Tevékenységek
  • Mutatók
   • Idő
   • Mennyiség
   • Minőség
  • Dimenziók
   • Idő
   • Régió
   • Ügyfél
   • Szervezeti egység

Qualys PCI Reseller xhtml logo css logo
| Last modified: 2009. 06. 10.
Adatvédelem | Használati feltételek